Spot Alas Rondho

Spot alas rondho merupakan hutan cemara, kaktus, pandan dan vegetasi lain yang khas dari pantai selatan Jogja. Berada di sebelah Pantai Samas, spot ini menawarkan track dengan kerimbunan sehingga jalur senantiasa berubah mengikuti sela pepohonan.